Privacybeleid - Nederland

Alt tag

Doel

De privacy van onze klanten, onze leveranciers en de patiënten die gebruikmaken van onze producten of diensten, alsmede de bezoekers van onze website, is voor ons belangrijk, en wij streven ernaar uw privacy te beschermen en te handhaven.

Ons EU-privacybeleid beschrijft hoe KCI omgaat met uw persoonlijke en/of gevoelige persoonlijke gegevens, en in het bijzonder hoe wij uw persoonlijke gegevens en/of gevoelige persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken, overbrengen of openbaren, en hoe wij u in staat stellen om toegang te krijgen tot de gegevens, de toegang ertoe te beperken, en ze te corrigeren of verwijderen. Ons EU-privacybeleid is van toepassing op uw persoonlijke gegevens en/of gevoelige persoonlijke gegevens, ongeacht de manier waarop wij deze gegevens verzamelen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via onze websites, als u contact opneemt met het team van onze klantenservice, als u bij KCI solliciteert, als u een van onze producten of diensten gebruikt, of als u diensten of producten levert aan KCI.

Met betrekking tot ons EU-privacybeleid verwijst de term 'persoonlijke gegevens' naar alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar levend persoon. In ons EU-privacybeleid verwijst de term 'gevoelige persoonlijke gegevens' naar persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke voorkeur, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsook de verwerking van algemene gegevens of biometrische gegevens voor het identificeren van natuurlijke personen, of gegevens die de gezondheid, het seksleven of de seksuele geaardheid van een persoon betreffen.

Reikwijdte

Dit privacybeleid is van toepassing op alle werkzaamheden van KCI in de EU en Zwitserland, inclusief maar niet beperkt tot KCI L.P. Inc. en haar dochterondernemingen, met name het KCI-concern [waarvan de leden in Bijlage A staan vermeld], waaronder de Europese landen waarmee wij zaken doen en/of waarvoor wij producten leveren:

 • Oostenrijk
 • België
 • Denemarken
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Nederland
 • Spanje
 • Zwitserland
 • Verenigd Koninkrijk

Dit EU-privacybeleid is van toepassing op alle functionarissen, directeuren, managers, werknemers, werknemers met een atypisch dienstverband, contractanten en agenten van KCI en haar dochtermaatschappijen.

De persoonlijke gegevens en/of gevoelige persoonlijke gegevens die wij verzamelen

Het soort gegevens dat wij over u verzamelen zal afhankelijk zijn van het type interactie dat wij met u hebben:

 • Gegevens van onze klanten en leveranciers:

Als u een klant of leverancier bent, kunnen wij de volgende soorten persoonlijke gegevens verzamelen in het kader van onze interactie met u: volledige naam, naam werkgever, zakelijke contactgegevens (inclusief adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres), accountnummer, financiële informatie (inclusief kaartnummer, vervaldatum kaart, bankgegevens en btw-nummer), informatie over kredietcontrole, logo, foto‘s, biografieën en cv‘s voor educatieve programma‘s, contractgegevens (inclusief de begin- en einddatum voor de verhuur van producten), verzekeringsinformatie, en informatie over bestelling en levering (zoals verzending naar bestemmingen);

 • Gegevens van patiënten die onze producten en diensten gebruiken:

Als u een patiënt bent die onze producten of diensten gebruikt, kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens of gevoelige persoonlijke gegevens over u verzamelen: uw naam, geboortedatum, sterfdatum, geslacht, adres, telefoonnummer, identificatienummer, informatie over verwondingen (inclusief beschrijvingen, afmetingen en foto‘s), andere informatie m.b.t. uw gezondheid, therapie-informatie (inclusief datum therapie, receptinformatie en diagnose) en informatie over de ziektekostenverzekering;

 • Gegevens van sollicitanten:

Als u solliciteert naar een functie bij KCI, kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens verzamelen: volledige naam, contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres), geboortedatum, rijbewijsgegevens, paspoortgegevens, werkvergunning (indien van toepassing), arbeidsverleden en onderwijs, namen en contactgegevens m.b.t. referenties, contactgegevens naaste familie (in geval van nood), bankgegevens, btw-code, arbeidsverleden bij KCI-organisaties. Gegevens die niet relevant zijn voor de sollicitatie zullen niet worden verzameld; en

Naast de gegevens die u actief aan ons verstrekt via onze websites (bijvoorbeeld door het invullen van online formulieren of door ons te vragen om uw voorkeuren te onthouden), kunnen wij ook bepaalde persoonlijke gegevens automatisch verzamelen d.m.v. bijvoorbeeld cookies, internettags, webbakens en gelijksoortige middelen om automatisch gegevens te verzamelen wanneer u onze websites bezoekt.

Een 'cookie' is een gegevensbestand dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies en soortgelijke technologieën kunnen uw gebruikerservaring verbeteren door uw voorkeuren op te slaan, uw online ervaring te personaliseren, artikelen te bewaren in uw winkelmand en soms ook door advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses.

Meer informatie

KCI internetsites maken gebruik van 'sessiecookies'. Een sessiecookie identificeert u niet persoonlijk en vervalt nadat u uw browser hebt gesloten. Wanneer u bijvoorbeeld de KCI productcatalogus doorbladert, plaatsen we een sessiecookie om te markeren welke pagina's u hebt bekeken. We kunnen deze informatie gebruiken om u andere producten aan te bevelen die eventueel interessant kunnen zijn voor u.

KCI internetsites maken ook gebruik van ˈpermanente cookiesˈ. Deze cookies vervallen niet wanneer u uw browser sluit. Ze blijven op uw computer totdat u ze wist of tot ze vervallen. Door uw computer een unieke ID toe te wijzen, kunnen wij een database aanleggen van uw vorige keuzes en voorkeuren, die dan automatisch door ons worden geleverd bij een volgend bezoek, wat u tijd en moeite bespaart. Als u bijvoorbeeld na een aankoop beslist om een andere aankoop te doen, zal uw leveringsadres reeds ingevuld zijn en hoeft u het alleen nog te bevestigen.

In bepaalde landen is uw toestemming nodig voor het gebruik van cookies wanneer u KCI internetsites bezoekt. Als u een KCI internetsite bezoekt in een van deze landen, krijgt u informatie over uw opties, waaronder de optie om bepaalde categorieën cookies te accepteren of te weigeren. Bij volgende bezoeken kunt u deze instellingen wijzigen. Houd er rekening mee dat u niet kunt afzien van het ontvangen van bepaalde cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van een door u gevraagde dienst.

Tijdens uw bezoek aan een KCI internetsite in een van deze landen kunt u op ieder gewenst moment klikken op de link Cookievoorkeuren onderaan elke pagina, om toegang te krijgen tot informatie over cookies en uw instellingen te wijzigen.

Hoewel u geen cookies hoeft te accepteren wanneer u een KCI internetsite bezoekt, kan het zijn dat u niet alle functies van de site kunt gebruiken als u bepaalde cookies weigert.

Daarnaast kunt u ook uw browser zodanig instellen dat cookies worden aanvaard of geweigerd, of dat u wordt verwittigd als er een cookie op uw computer wordt geplaatst.

Analyses en reclame. KCI maakt gebruik van analysediensten van derden om beter te begrijpen hoe gebruikers omgaan met KCI internetsites en apps, inclusief diensten van Google en Adobe. Klik op de volgende links voor meer informatie over hoe Google en Adobe gegevens verzamelen en gebruiken wanneer u de websites of apps van hun partners bezoekt:

www.google.com/policies/privacy/partners/

www.adobe.com/privacy/marketing-cloud.html

KCI gebruikt ook reclamediensten van derden om reclame te maken voor KCI producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn wanneer u websites of andere online diensten bezoekt.

KCI geeft geselecteerde derden, waaronder deze analyse- en reclamediensten, toestemming om cookies op onze internetsites te plaatsen. Deze derden verzamelen mogelijk informatie over uw online activiteiten in de loop van de tijd en op websites van derden.

Deze derden kunnen lid zijn van zelfregulerende brancheorganisaties zoals het Network Advertising Initiative (NAI), Digital Advertising Alliance (DAA) en de European Digital Advertising Alliance (eDAA). De websites voor deze groepen bieden meer informatie over online reclame gebaseerd op uw interesses en hoe u kunt afzien van het ontvangen van dit soort online reclame van deelnemende bedrijven.

Browserinstellingen niet traceren. Sommige browsers kunnen 'Do Not Track'-signalen (DNT) verzenden naar de websites die u bezoekt. Omdat er geen eensgezindheid bestaat over de interpretatie van DNT-signalen, neemt KCI op dit moment geen maatregelen.

In het algemeen kunnen wij de hierboven genoemde persoonlijke gegevens of gevoelige persoonlijke gegevens van individuen verzamelen als deze personen:

 • telefonisch, per e-mail, per post of via de website contact met ons opnemen;
 • hun accounts wijzigen of beheren;
 • zich abonneren op onze nieuwsbrief of promotiemateriaal, of zich inschrijven op onze mailinglijst; en/of
 • deelnemen aan onze enquêtes, competities of andere promotie-activiteiten.

Verder kunnen wij persoonlijke gegevens op verschillende manieren verzamelen, afhankelijk van uw interactie met ons:

 • Van onze klanten, wanneer ze:

- een van onze producten bestellen en/of een van onze diensten aanvragen;

- een offerte aanvragen voor onze producten of diensten;

- de betaling van het gebruik van onze producten of diensten regelen;

- zich registreren voor en/of aanwezig zijn bij een van onze onderwijssessies of trainingen; of

- een onderwijs- of onderzoeksbeurs aanvragen.

 • Van onze leveranciers, wanneer ze een contract met ons sluiten voor de levering van producten of diensten aan ons, alsmede tijdens de uitvoering van een dergelijk contract.
 • Van patiënten die onze producten of diensten gebruiken, kunnen wij tijdens het klinisch managementproces persoonlijke gegevens of gevoelige persoonlijke gegevens direct verzamelen als de patiënt onze producten of diensten gebruikt, alsmede van hun behandelende arts, kliniek, ziekenhuis, verplegers, wettelijk gemachtigde vertegenwoordigers en zorgverzekeraars.
 • Van sollicitanten, wanneer ze per post of op een andere manier solliciteren naar een functie bij KCI, alsmede van recruiters die we nog in dienst hebben en van personen die door de sollicitant zijn opgegeven voor referenties ter ondersteuning van hun sollicitatie (indien vereist, zal de toestemming van de sollicitant worden gevraagd voordat voormalige werkgevers worden benaderd).
 • Van de bezoekers van onze websites, wanneer ze onze websites en alle andere webpagina‘s in ons bezit en beheer bezoeken en er handelingen op verrichten.

Van tijd tot tijd kunt u anoniem of met een pseudoniem onze websites bezoeken of contact met ons opnemen. Gelieve er wel rekening mee te houden dat wij mogelijk de door u gewenste producten en/of diensten niet kunnen leveren als u bepaalde door ons vereiste persoonlijke gegevens niet aan ons verschaft.

Gebruik van persoonlijke gegevens/gevoelige persoonlijke gegevens en hoe wij dit rechtvaardigen

 • • Wij verwerken persoonlijke gegevens in zoverre dit noodzakelijk is voor de rechtmatige belangen die door ons en/of samenwerkende derden worden nagestreefd, tenzij dergelijke belangen ondergeschikt zijn aan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van het Individu, zoals bij:

o Het verzamelen en analyseren van gegevens omtrent productprestaties, dienstverlening en betrouwbaarheid;

o Het organiseren van onderwijs en trainingen voor zorgverleners met betrekking tot het gebruik van onze producten;

o Het uitvoeren van marktonderzoek en productontwikkeling;

o Het evalueren en verwerken van aanvragen voor onderwijsbeurzen en onderzoeksbeurzen;

o Het opleiden van ons personeel; en

o Het uitvoeren van interne business- en managementprocessen, zoals bijvoorbeeld boekhouding, audits en het beheer van stamgegevens.

 • Wij verwerken ook persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de naleving van onze verplichtingen krachtens de van toepassing zijnde plaatselijke nationale wetgeving, inclusief onze wettelijke en financiële rapportage, rapportage van nadelige gebeurtenissen en belastingverplichtingen.
 • Verder verwerken wij persoonlijke gegevens wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een contract dat door het individu is gesloten of om maatregelen de nemen op verzoek van het individu alvorens een contract te sluiten, zoals bij:

o Dienstverlening en orderverwerking, zoals bijvoorbeeld het leveren van producten aan ziekenhuizen voor gebruik bij patiënten, en het ophalen en leveren van onze producten bij patiënten thuis;

o Contact onderhouden met behandelende artsen, specialisten, ziekenhuizen en zorgverleners met betrekking tot de levering van onze producten of diensten aan patiënten en hun lopende behandeling met onze producten en diensten;

o Contact onderhouden met particuliere zorgverzekeraars;

o De behandeling van patiënten met onze medische therapieproducten in hun eigen woning bevorderen en beheren;

o Factureren, accounts beheren en incasso-activiteiten uitvoeren;

o Betalingen innen en verwerken, inclusief het verwerken van betalingen met kredietkaart;

o Kredietcontroles uitvoeren;

o Het verlenen van klantenondersteuning en/of technische ondersteuning, en het uitvoeren van andere taken met betrekking tot het beheer van klantenrelaties (o.a. het gebruik van onze producten door patiënten passend maken, activeren, onderhouden en beheren);

o Omgaan met vragen of klachten, en het oplossen van geschillen; en

o Het inzetten van en samenwerken met sprekers en adviseurs voor medische onderwijsprogramma‘s.

 • Tenslotte verwerken wij persoonlijke gegevens als het individu zijn/haar (uitdrukkelijke) toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden. Dit geldt voor de volgende doeleinden:

o De marketing van onze producten of diensten per post of, mits wij hiervoor uw toestemming hebben gekregen, telefonisch, per e-mail, per SMS of met andere gangbare elektronische middelen;

o Alle andere doeleinden waarover wij u hebben geïnformeerd op het moment van de gegevensverzameling.

Naast de hierboven genoemde doeleinden kunnen de persoonlijke en/of gevoelige persoonlijke gegevens die over u zijn verzameld tijdens uw bezoek aan onze websites ook worden gebruikt voor:

 • het leveren van betere websitediensten, en het aanpassen van de website aan uw voorkeuren en interesses;
 • het verzamelen van statistieken en het analyseren van trends over het gebruik van onze websites;
 • het uitvoeren van marktonderzoek;
 • het opstellen van rapporten voor intern gebruik om programma‘s, producten, diensten en inhoud te ontwikkelen; en
 • het verschaffen van geaggregeerde “verkeersstatistieken” en “responspercentages” aan derden.

KCI beperkt de verwerking van uw persoonlijke gegevens en/of gevoelige persoonlijke gegevens tot hetgeen strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Persoonlijke gegevens of gevoelige persoonlijke gegevens die wij delen

Onder bepaalde omstandigheden zal KCI persoonlijke gegevens of gevoelige persoonlijke gegevens verstrekken aan de hierna genoemde derden:

 • aan andere leden van het KCI-concern (inclusief organisaties die buiten de EU gevestigd zijn), mits dit nodig is voor de internationale bedrijfsvoering;
 • aan externe partners die wij inzetten om onze bedrijfsvoering te ondersteunen, zoals koeriers en andere bezorgdiensten die onze producten afleveren of ophalen, salarisbeheerdienstverleners, incassobureaus en andere partijen die incassotaken ondersteunen, externe partners die onze trainingsactiviteiten en het toekennen van certificaten ondersteunen;
 • aan onze professionele adviseurs, inclusief advocaten, boekhouders, belastingadviseurs en auditoren;
 • aan wetshandhavingsinstanties en/of regelgevende instanties, rechtbanken of andere derden, zoals vereist of toegestaan door wetgeving en/of om zowel interne als externe klachten of geschillen op te lossen, of om mee te werken met een onderzoek dat wordt uitgevoerd door een van de bovengenoemde instanties;
 • als ons bedrijf wordt verkocht, geherstructureerd of geïntegreerd met een ander concern, aan de nieuwe eigenaar, waarbij de gegevens op dezelfde manier zullen worden gebruikt als vermeld in dit EU-privacybeleid en;
 • aan alle andere personen of voor alle andere doeleinden waarover wij u hebben geïnformeerd op het moment van de gegevensverzameling.

Bepaalde persoonlijke gegevens van patiënten die gebruikmaken van onze producten of diensten zullen ook worden verstrekt aan hun behandelende artsen, specialisten, ziekenhuispersoneel, externe zorgverleners, verpleger, wettelijk gemachtigde vertegenwoordigers en particuliere zorgverzekeraars.

Alvorens persoonlijke gegevens en/of gevoelige persoonlijke gegevens aan externe partners te verstrekken, zal KCI maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de externe partner deze gegevens op een adequate manier zal beschermen in overeenstemming met dit EU-privacybeleid. Verder geldt dat, indien KCI van een externe partner afhankelijk is voor de gehele of gedeeltelijke verwerking van persoonlijke gegevens, zij redelijke maatregelen zal treffen om te garanderen dat deze externe partner de juiste technische en organisatorische maatregelen heeft geïmplementeerd om te garanderen dat de persoonlijke gegevens zijn beschermd tegen onbedoelde of onwettige vernietiging of onbedoeld verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, en tegen alle overige onwettige vormen van verwerking.

Alle externe partners van KCI zijn verplicht om het gebruik van deze gegevens te beperken tot de doeleinden waarvoor ze zijn verschaft. Indien vereist door de van toepassing zijnde plaatselijke nationale wetgeving, zal KCI nooit zonder toestemming gegevens delen met externe partners, inclusief organisaties van dezelfde groep van bedrijven.

Hoe wij persoonlijke gegevens bewaren en beschermen

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens en/of gevoelige persoonlijke gegevens krijgt een hoge prioriteit. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een veiligheidsniveau te kunnen garanderen dat in overeenstemming is met het risico; dit betreft zowel fysieke als elektronische veiligheidsmaatregelen, zoals:

 • Het uitvoeren van evaluaties van de effecten van gegevens op de privacy wanneer de gegevensverwerking waarschijnlijk zal leiden tot een hoog risico voor de rechten en vrijheden van individuen;
 • De pseudonimisering en versleuteling van persoonlijke gegevens, in het bijzonder bij het overdragen van gevoelige gegevens;
 • De mogelijkheid om continue geheimhouding, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht te garanderen ten aanzien van verwerkende systemen en diensten, bijvoorbeeld bij het opslaan van informatie op beveiligde netwerken die alleen toegankelijk zijn voor werknemers met speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen in overeenstemming met industrienormen;
 • De mogelijkheid om de beschikbaarheid van en de toegang tot persoonlijke gegevens tijdig te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident;
 • Een proces voor het regelmatig testen, controleren en evalueren van de effectiviteit van technische en organisatorische maatregelen voor het garanderen van de veiligheid van het verwerken, en het herstellen van mogelijkheden tot ongeoorloofde gegevenstoegang; en
 • Het gebruik van wachtwoorden, afgesloten opslagkasten in gehoste faciliteiten en beveiligde opslagruimten.

Alle bewaarde elektronische gegevens, originele documenten, formulieren en overige persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen en, indien niet langer benodigd, versnipperd, vernietigd en/of op een andere wijze verwijderd, mits de van toepassing zijnde plaatselijke, nationale wetgeving dit vereist.

Internationale overdracht van gegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens en/of gevoelige persoonlijke gegevens overdragen aan ontvangers buiten de EU of Zwitserland, bijvoorbeeld wanneer wij uw gegevens opslaan op servers op ons hoofdkantoor in de V.S. In elk geval zal KCI de noodzakelijke maatregelen treffen om te garanderen dat een adequaat niveau van bescherming wordt geboden aan alle persoonlijke gegevens en/of gevoelige persoonlijke gegevens overgedragen aan ontvangers buiten de EU of Zwitserland, zoals vereist door de wetten voor de bescherming van gegevens van de EU en Zwitserland. KCI heeft passende afspraken voor de internationale overdracht van gegevens geïmplementeerd op basis van EU-modelcontractbepalingen.

Uw rechten en keuzes

Met betrekking tot uw gevoelige persoonlijke gegevens zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen indien dit is vereist door de van toepassing zijnde plaatselijke nationale wetgeving.

Als u persoonlijke gegevens en/of gevoelige persoonlijke gegevens van andere individuen aan ons verschaft (bijvoorbeeld een arts die informatie over de gezondheid of therapie van individuen verschaft), bevestigt u dat u de betreffende individuen en/of hun wettelijke vertegenwoordiger hebt geïnformeerd over de openbaring van hun gegevens aan ons, en dat u ook hun toestemming daarvoor hebt gekregen. U mag uw eerder verleende toestemming altijd weer intrekken.

U kunt inzage aanvragen in de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, of ons verzoeken om de verwerking ervan te corrigeren, verbeteren, wissen of beperken. U hebt ook het recht op de correctie of verwijdering van de gegevens, onder voorbehoud van de vereisten voor het bewaren van documenten. U hebt ook mogelijk het recht op gegevensportabiliteit, het recht om niet te worden onderworpen aan automatische besluitvorming dat leidt tot wettelijke gevolgen zoals profilering, alsmede het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

U mag ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden of op elk moment op rechtmatige gronden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of gevoelige persoonlijke gegevens, waarna wij uw voorkeuren in de toekomst zullen toepassen. Om van een van deze rechten gebruik te maken, kunt u een e-mail sturen naar Privacy_EU@mmm.com.

Als u een zorgverlener bent, zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de marketing van onze medische therapieproducten of -diensten, of om u te informeren over nieuwe producten, promoties of evenementen, zoals trainingen waarin u mogelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn. Wij zullen uw toestemming vragen voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden indien de van toepassing zijnde plaatselijke nationale wetgeving dit vereist. Als u niet langer onze marketingberichten wilt ontvangen, kunt u hier op elk moment van afzien door het volgende te doen:

 • de contactgegevens in Bijlage A gebruiken om ons een bericht te sturen waarin u ons op de hoogte stelt van uw wens om niet langer deze marketingmaterialen te ontvangen;
 • met betrekking tot alle e-mails met een direct marketingdoel, kunt u klikken op de link 'uitschrijven' onderaan de e-mail; of
 • het informeren van uw gebruikelijke KCI-vertegenwoordiger.

Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens en/of gevoelige persoonlijke gegevens waarover wij beschikken correct, compleet en bijgewerkt zijn. Om ervoor te zorgen dat wij uw meest recente gegevens hebben, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld in Bijlage A of een e-mail sturen naar Privacy_EU@mmm.com zodra uw gegevens veranderen.

Opslagtermijnen

We behouden uw persoonlijke gegevens voor de periode die nodig is om te voldoen aan de doelstellingen die in deze privacywaarschuwing zijn omschreven, tenzij de wet een langere termijn voorschrijft. Daarnaast kunnen afhankelijk van de omstandigheden van elke casus persoonlijke gegevens worden opgeslagen tot de verjaringstermijn waarbinnen juridische claims tegen ons kunnen worden aangebracht, is verlopen.

Wijzigingen in ons EU-privacybeleid

KCI zal haar EU-privacybeleid van tijd tot tijd herzien en behoudt zich het recht voor haar EU-privacybeleid op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij zullen alle wijzigingen in ons EU-privacybeleid op onze websites verkondigen. Door gebruik te blijven maken van onze producten, diensten of onze websites, of door uw persoonlijke gegevens of gevoelige persoonlijke gegevens aan ons te blijven verstrekken nadat het herziene EU-privacybeleid op onze websites is gepubliceerd, bevestigt u dat u akkoord gaat met deze wijzigingen.

Contact met ons opnemen

Indien u zorgen of klachten hebt over een schending van uw privacy of indien u vragen hebt over de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens of gevoelige persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar een van de bedrijven binnen het KCI-concern genoemd in Bijlage A op Privacy_EU@mmm.com.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit EU-privacybeleid neemt u contact op met de afdeling Compliance of IT, of raadpleegt u de 'Gerelateerde bronnen' die bovenaan dit document staan vermeld.

Schendingen

De naleving van dit EU-privacybeleid door vertegenwoordigers van KCI is verplicht. Naleving van dit EU-privacybeleid is voor elke medewerker van KCI een voorwaarde om voor KCI te kunnen blijven werken en is voor contractanten van KCI een voorwaarde om een professionele relatie met KCI te kunnen voortzetten. Schendingen van dit EU-privacybeleid kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van het arbeidscontract of een andere overeenkomst. Medewerkers van KCI die twijfelen of dit EU-privacybeleid een bepaalde activiteit toestaat, dienen hun manager of een vertegenwoordiger van de afdeling Compliance te raadplegen. Een medewerker die zich bewust wordt van een schending van dit EU-privacybeleid, dient dat direct te melden. KCI verbiedt represailles tegen Individuen die een nalevingsprobleem melden.

BIJLAGE A: contactinformatie van KCI-organisaties in de EU/EER

Ten behoeve van ons EU-privacybeleid vindt u hieronder per land de contactgegevens voor KCI-organisaties in de EU/EER.

Land

Verantwoordelijke KCI-organisatie

Adres

Oostenrijk

KCI Austria GmbH

Lembockgasse 49

Wenen, Oostenrijk A1230

België

KCI Polymedics BVBA

Ambachtslaan 1031

Peer, België 3990

Denemarken

KCI Medical ApS

Automatikvej 1

Soborg, Denemarken 2860

Frankrijk

Laboratoire KCI Medical

6 Rue Jean-Pierre Timbaud

Le Campus, Bat A

Montigny-Le-Bretonneux, Frankrijk 78180

Duitsland

KCI Medizinprodukte GmbH

Hagenauer Strasse 47

Wiesbaden, Duitsland 65203

Hongarije

KCI Hungary Kft

Váci út 76.,

Boedapest, Hongarije 1133

Ierland

KCI Medical Limited

2050 Orchard Avenue

Cltywest Business Campus

County Dublin, Ierland

Ierland

KCI Manufacturing

39/40 Upper Mount Street

Dublin 2, Ierland

Italië

KCI Medical Srl

Viale Enrico Forlanini

21 Edificio 23

Milaan, Italië 20134

Nederland

KCI Europe Holding B.V.

Papendorpseweg 99

Utrecht, Nederland 3528 BJ

Nederland

KCI Medical B.V.

Papendorpseweg 99

Utrecht, Nederland 3528 BJ

Spanje

KCI Clinic Spain S.L.

Calle Labradores, Manzana 25, nave 5

Polig Urb. Prado del Espino

28660 Boadilla del Monte

Madrid, Spanje

Zwitserland

KCI Medical GmbH

Ifangstrasse 91

Rumlang, Zwitserland 8153

Verenigd Koninkrijk

KCI Medical Limited (UK)

11 Nimrod Way

Ferndown Industrial Estate

Wimbourne

Dorset BH21 7SH

Verenigd Koninkrijk

KCI UK Holdings Ltd

11 Nimrod Way

Ferndown Industrial Estate

Wimbourne

Dorset BH21 7SH

Verenigd Koninkrijk

Systagenix Wound Manufacturing Limited

Airbanks Mills

Skipton

North Yorkshire

BD23 3RX

Verenigd Koninkrijk

Systagenix Wound Management Limited

2 City Place

Beehive Ring Road

Gatwick Airport

West Sussex, Verenigd Koninkrijk RH6 OPA